Mózartův rodný dům

Mozartův rodný dům se nachází na ulici Getreidegasse a od roku 1880 slouží jako muzeum. Při návštěvě rodného domu tohoto nedostižného umělce můžete obdivovat jeho nezapomenutelné dílo. Život Wolfganga Amadeusa Mozarta Vám přiblíží předměty, které mu kdysi patřili, např. housle, korespondence, nebo jeho první dětské housle. Nechte se vtáhnout do zajímavého života mnohostranně nadaného národního umělce pocházejícího z města Salzburg.

Mózartův rodný dům